Prawo jazdy Bia造stok - serwis na temat nauki jazdy w Bia造mstoku - szko造, ceny, zasady zdawania

Taryfikator mandatów
Lp. 

Kwalifikacja prawna - ustawa Kodeks wykrocze 

Naruszenie 

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabel* 

Grzywna 

w z 

I. Przepisy o ruchu pieszych 

 

art. 90  

Wchodzenie na jezdni bezpo鈔ednio przed jad帷y pojazd: 

art. 14 pkt 1 lit. a  

 

1  

 

1) na przej軼iach dla pieszych  

 

50  

2  

 

2) w miejscach innych ni przej軼ia dla pieszych  

 

100  

3  

 

Wchodzenie na jezdni spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczaj帷ej widoczno嗆 drogi  

art. 14 pkt 1 lit. b  

100  

4  

art. 97  

Przechodzenie przez jezdni w miejscu, w którym urz康zenia zabezpieczaj帷e lub przeszkoda oddzielaj drog dla pieszych albo chodnik od jezdni  

art. 14 pkt 7  

50  

5  

art. 92 § 1 

lub art. 90  

Niestosowanie si do znaków drogowych dotycz帷ych ruchu pieszych  

§ 30 lub 

§ 39 w zw. z 

§ 40 [1]  

50  

 

art. 90 lub art. 97  

Przechodzenie przez jezdni w miejscach o ograniczonej widoczno軼i drogi:  

art. 14 pkt 2  

 

6  

 

1) na obszarze zabudowanym  

 

50  

7  

 

2) na obszarze niezabudowanym  

 

100  

8  

art. 90 lub art. 97  

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie si bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdni lub torowisko  

art. 14 pkt 3  

50  

9  

art. 97  

Przebieganie przez jezdni  

art. 14 pkt 4  

50  

10  

 

Chodzenie po torowisku  

art. 14 pkt 5  

50  

11  

 

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub pó透apory s opuszczone lub rozpocz皻o ich opuszczanie  

art. 14 pkt 6  

100  

12  

 

Naruszenie obowi您ku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza  

art. 11 ust. 1  

50  

13  

 

Naruszenie przez pieszego id帷ego po poboczu lub jezdni obowi您ku poruszania si po lewej stronie drogi  

art. 11 ust. 2  

50  

14  

 

Naruszenie przez pieszych obowi您ku poruszania si po jezdni jeden za drugim  

art. 11 ust. 3  

50  

15  

 

Naruszenie obowi您ku korzystania z przej嗆 dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdni lub torowisko  

art. 13  

50  

16  

 

Korzystanie z dróg niedost瘼nych dla pieszych  

art. 45 ust. 1 pkt 4  

50  

17  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie przepisów dotycz帷ych ruchu pieszych na drogach dla rowerów  

art. 11 ust. 4  

50  

II. Przepisy dotycz帷e ruchu pojazdów 

A Zasady ogólne i przepisy porz康kowe 

18  

art. 90 lub art. 97 

Zajmowanie wi璚ej ni jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 

art. 16 ust. 4 

150  

19  

 

Naruszenie obowi您ku poruszania si po poboczu przez kieruj帷ego pojazdem zaprz璕owym, rowerem, motorowerem, wózkiem r璚znym albo osob prowadz帷 pojazd nap璠zany silnikiem  

art. 16 ust. 5  

100  

20  

art. 90  

Nieust徙ienie miejsca nadje盥瘸j帷emu pojazdowi szynowemu przez kieruj帷ego pojazdem  

art. 16 ust. 6  

250  

21  

art. 97  

Niekorzystanie z pasów bezpiecze雟twa podczas jazdy 

art. 39 ust. 1  

100  

 

 

Przewo瞠nie dziecka w poje寮zie:  

 

 

22  

 

1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urz康zeniem do przewo瞠nia dzieci  

art. 45 ust. 2 pkt 5 

lub art. 39 ust. 3  

150  

23  

 

2) w foteliku ochronnym, siedz帷ego ty貫m do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposa穎nego w poduszk powietrzn dla pasa瞠ra  

art. 45 ust. 2 pkt 4  

 

24  

 

Kierowanie pojazdem przewo膨cym pasa瞠rów niekorzystaj帷ych z pasów bezpiecze雟twa  

art. 45 ust. 2 pkt 3  

100  

25  

 

Nieu篡wanie he軛u ochronnego przez kieruj帷ego motocyklem lub motorowerem  

art. 40 ust. 1  

100  

26  

 

Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewo膨cym pasa瞠rów nieu篡waj帷ych he軛u ochronnego  

art. 45 ust. 2 pkt 3  

100  

27  

 

Przewo瞠nie osoby w stanie nietrze德o軼i, stanie po u篡ciu alkoholu lub 鈔odka dzia豉j帷ego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem  

art. 45 ust. 2 pkt 2  

150  

28  

 

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagaj帷e trzymania s逝chawki lub mikrofonu w r瘯u przez kieruj帷ego pojazdem  

art. 45 ust. 2 pkt 1  

200  

29  

art. 90 lub art. 97  

Wje盥瘸nie na pas mi璠zy jezdniami  

art. 45 ust. 1 pkt 5  

100  

30  

art. 90  

Niedope軟ienie obowi您ków przez uczestników wypadku poprzez nieusuni璚ie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie by這 zabitego lub rannego  

art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3  

150  

31  

art. 97  

Nieu篡wanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osob wykonuj帷 roboty lub inne czynno軼i na drodze  

art. 41  

150  

32  

 

Brak oznaczenia lub niew豉軼iwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu pa雟twowego  

art. 55 ust. 1  

300  

B W陰czanie si do ruchu 

33  

art. 90  

Nieust徙ienie pierwsze雟twa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas w陰czania si do ruchu  

art. 17 ust. 2  

300  

34  

 

Uniemo磧iwienie w陰czenia si do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizuj帷emu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdni z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym  

art. 18 ust. 1  

200  

35  

 

Naruszenie obowi您ków przez kieruj帷ego pojazdem zbli瘸j帷ego si do miejsca postoju autobusu szkolnego  

art. 18a ust. 1  

200  

C Pr璠ko嗆 i hamowanie  

36  

art. 97 albo 

art. 92 § 1  

Przekroczenie dopuszczalnej pr璠ko軼i do 10 km/h  

art. 20 albo § 27 

lub § 31 [1]  

do 50  

37  

 

Przekroczenie dopuszczalnej pr璠ko軼i o 11 - 20 km/h  

 

od 50 do 100  

38  

 

Przekroczenie dopuszczalnej pr璠ko軼i o 21-30 km/h  

 

od 100 do 200  

39  

 

Przekroczenie dopuszczalnej pr璠ko軼i o 31 - 40 km/h  

 

od 200 do 300  

40  

 

Przekroczenie dopuszczalnej pr璠ko軼i o 41 - 50 km/h  

 

od 300 do 400  

41  

 

Przekroczenie dopuszczalnej pr璠ko軼i o 51 km/h i wi璚ej  

 

od 400 do 500  

42 

art. 90  

Hamowanie w sposób powoduj帷y zagro瞠nie bezpiecze雟twa ruchu lub jego utrudnienie 

art. 19 ust. 2 pkt2  

od 100 do 300   

43 

 

Jazda z pr璠ko軼i utrudniaj帷 ruch innym  kieruj帷ym 

art. 19 ust. 2 pkt 1  

od 50 do 200 

44  

art. 97  

Niezachowanie przez kieruj帷ych pojazdami obj皻ymi indywidualnym ograniczeniem pr璠ko軼i albo pojazdami lub zespo豉mi pojazdów o d逝go軼i wi瘯szej ni 7 metrów niezb璠nego odst瘼u od pojazdów znajduj帷ych si przed nimi  

art. 19 ust. 3  

200  

45  

 

Przekroczenie indywidualnie okre郵onej dopuszczalnej pr璠ko軼i dla danego pojazdu  

art. 21 ust. 4 lub 

art. 63 ust. 2 pkt 4 

lub ust. 3 pkt 2 lit. d  

zgodnie z lp. 36-41  

D Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu  

46  

art. 90 lub art. 97  

Zawracanie w warunkach, w których mog這by to zagra瘸 bezpiecze雟twu ruchu lub ruch ten utrudni  

art. 22 ust. 6 pkt 4  

od 200 do 400  

47  

 

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych  

art. 22 ust. 6 pkt 1  

200  

48  

 

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub b喚dne sygnalizowanie manewru  

art. 22 ust. 5  

200  

49  

 

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skr璚eniem  

art. 22 ust. 2  

150  

50  

art. 90  

Nieust徙ienie pierwsze雟twa przez kieruj帷ego  pojazdem zmieniaj帷ego zajmowany pas ruchu  

art. 22 ust. 4  

250  

E Wymijanie, omijanie i cofanie 

51  

art. 90 lub art. 97  

Omijanie pojazdu, który jecha w tym samym kierunku, lecz zatrzyma si w celu ust徙ienia pierwsze雟twa pieszemu  

art. 26 ust. 3 pkt 2  

500  

52  

 

Omijanie pojazdu oczekuj帷ego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymaga這 to wjechania na cz窷 jezdni przeznaczon dla przeciwnego kierunku ruchu  

art. 28 ust. 3 pkt 4  

250  

53  

art. 90  

Utrudnianie ruchu podczas cofania  

art. 23 ust. 1 pkt 3  

od 50 do 200 

54  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach  

art. 23 ust. 2  

200  

F Wyprzedzanie  

55  

art. 97  

Wyprzedzanie na przej軼iach dla pieszych lub bezpo鈔ednio przed nimi  

art. 26 ust. 3 pkt 1  

200  

56  

 

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpo鈔ednio przed nimi  

art. 27 ust. 4  

200 

57  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie przez kieruj帷ego obowi您ku upewnienia si przed wyprzedzaniem, czy kieruj帷y jad帷y za nim nie rozpocz掖 manewru wyprzedzania  

art. 24 ust. 1 pkt 2  

250  

58  

art. 97  

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy doje盥瘸niu do wierzcho趾a wzniesienia  

art. 24 ust. 7 pkt 1  

300  

59  

 

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakr皻ach oznaczonych znakami ostrzegawczymi  

art. 24 ust. 7 pkt 2  

300  

60  

 

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzy穎waniach  

art. 24 ust. 7 pkt 3  

300  

61  

 

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpo鈔ednio przed nimi  

art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6  

300  

62  

 

Wyprzedzanie z niew豉軼iwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odst瘼u  

art. 24 ust. 2 - 5  

200  

63  

art. 90 lub art. 97  

Zwi瘯szanie pr璠ko軼i przez kieruj帷ego pojazdem wyprzedzanym  

art. 24 ust. 6  

350  

64  

 

Niestosowanie si przez kieruj帷ego pojazdem wolnobie積ym, ci庵nikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowi您ku usuni璚ia si jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania si w celu u豉twienia wyprzedzenia  

 

100  

65  

art. 97  

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym  

art. 24 ust. 11  

300  

G Przecinanie si kierunków ruchu  

66  

art. 90  

Nieust徙ienie przez kieruj帷ego pojazdem pierwsze雟twa pieszym znajduj帷ym si na przej軼iu  

art. 26 ust. 1  

350  

67  

 

Nieust徙ienie przez kieruj帷ego pojazdem pierwsze雟twa na skrzy穎waniu pieszym przy skr璚aniu w drog poprzeczn  

art. 26 ust. 2  

350  

68  

 

Nieust徙ienie przez kieruj帷ego pojazdem pierwsze雟twa pieszym przy przeje盥瘸niu przez chodnik lub drog dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa si po tej samej powierzchni  

art. 26 ust. 4 

albo ust. 5  

350  

69  

 

Nieust徙ienie przez kieruj帷ego pojazdem pierwsze雟twa rowerowi znajduj帷emu si na przeje寮zie dla rowerzystów  

art. 27 ust. 1  

350  

70  

 

Nieust徙ienie przez kieruj帷ego pojazdem pierwsze雟twa rowerowi przy przeje盥瘸niu przez drog dla rowerów poza jezdni  

art. 27 ust. 3  

350  

71  

art. 90 lub art. 97  

Niezatrzymanie pojazdu w celu umo磧iwienia przej軼ia przez jezdni osobie niepe軟osprawnej, u篡waj帷ej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawno軼i ruchowej  

art. 26 ust. 7  

350  

72  

 

Naruszenie obowi您ku usuni璚ia pojazdu unieruchomionego na przeje寮zie kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kieruj帷ych pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usuni璚ie pojazdu nie by這 mo磧iwe  

art. 28 ust. 4 lub ust. 6  

300  

73  

 

Naruszenie obowi您ku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umo磧iwi pieszym swobodny dost瘼 do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasa瞠rów na przystanku  

art. 26 ust. 6  

100  

74  

art. 97  

Naruszenie zakazu obje盥瘸nia opuszczonych zapór lub pó透apór oraz wje盥瘸nia na przejazd, je郵i opuszczanie ich zosta這 rozpocz皻e lub podnoszenie ich nie zosta這 zako鎍zone  

art. 28 ust. 3 pkt 1  

300  

75  

 

Naruszenie zakazu wje盥瘸nia na przejazd, je郵i po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy  

art. 28 ust. 3 pkt 2  

300  

76  

art. 90 lub art. 97  

Jazda wzd逝 po chodniku lub przej軼iu dla pieszych pojazdem silnikowym  

art. 26 ust. 3 pkt 3  

250  

77  

 

Jazda wzd逝 po chodniku lub przej軼iu dla pieszych innym pojazdem ni pojazd silnikowy  

 

50  

78  

 

Naruszenie przez kieruj帷ego zakazu wje盥瘸nia na skrzy穎wanie, je郵i na skrzy穎waniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy  

art. 25 ust. 4 pkt 1  

300  

H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzysto軼i powietrza  

79  

art. 88 lub art. 90  

Niew陰czenie przez kieruj帷ego pojazdem wymaganych 鈍iate w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzysto軼i powietrza  

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a  

200  

80  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie przez kieruj帷ego pojazdem innym ni silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzysto軼i powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a je瞠li nie jest to mo磧iwe - jak najbli瞠j kraw璠zi jezdni  

art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b  

100  

81  

art. 97  

Nadu篡wanie sygnaów d德i瘯owych lub 鈍ietlnych  

art. 29 ust. 2 pkt 1  

100  

82  

 

U篡wanie sygnaów d德i瘯owych na obszarze zabudowanym  

art. 29 ust. 2 pkt 2  

100  

83  

art. 90 lub art. 97  

U篡wanie tylnych 鈍iate przeciwmg這wych przy normalnej przejrzysto軼i powietrza  

art. 30 ust. 3  

100  

I Holowanie  

84  

art. 97  

Holowanie pojazdu, którego kieruj帷y nie ma wymaganych uprawnie do kierowania tym pojazdem  

art. 31 ust. 1 pkt 3  

250  

85  

 

Holowanie pojazdu na po陰czeniu sztywnym, je瞠li nie jest sprawny co najmniej jeden uk豉d hamulcowy, albo na po陰czeniu gi皻kim, je瞠li nie s sprawne dwa uk豉dy hamulcowe  

art. 31 ust. 1 pkt 6  

250  

86  

 

Holowanie pojazdu o niesprawnym uk豉dzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach  

art. 31 ust. 2 pkt 1  

250  

87  

 

Holowanie pojazdu na po陰czeniu gi皻kim, je瞠li w poje寮zie tym dzia豉nie uk豉du hamulcowego uzale積ione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony  

art. 31 ust. 2 pkt 2  

250  

88  

 

Holowanie wi璚ej ni jednego pojazdu, z wyj徠kiem pojazdu cz這nowego  

art. 31 ust. 2 pkt 3  

250  

89  

 

Holowanie pojazdem z przyczep (naczep) 

art. 31 ust. 2 pkt 4  

250  

 

 

Naruszenie przez kieruj帷ego warunków holowania poprzez: 

 

 

90  

 

1) niew陰czenie w poje寮zie holuj帷ym 鈍iate mijania 

art. 31 ust. 1 pkt 2  

100  

91  

 

2) nieprawid這we po陰czenie pojazdu holowanego z holuj帷ym 

art. 31 ust. 1 pkt 4  

150  

92  

 

3) brak lub niew豉軼iwe oznaczenie pojazdu holowanego 

art. 31 ust. 1 pkt 5  

150  

93  

 

4) niezachowanie w豉軼iwej odleg這軼i mi璠zy pojazdami holowanym a holuj帷ym  

art. 31 ust. 1 pkt 7  

100  

94  

 

5) niew豉軼iwe oznakowanie po陰czenia mi璠zy pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania  

 

50  

J Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprz璕owych oraz ruchu zwierz徠  

95  

art. 97  

Naruszenie przez kieruj帷ego rowerem obowi您ku przewo瞠nia dziecka do lat 7 na dodatkowym siode趾u  

art. 33 ust. 2  

50  

96  

art. 90  

Nieust徙ienie pierwsze雟twa pieszym przez kieruj帷ego rowerem korzystaj帷ego z drogi dla rowerów i pieszych  

art. 33 ust. 1  

50  

97  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie przez kieruj帷ego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu  

art. 33 ust. 3 pkt 1  

50  

98  

 

Naruszenie przez kieruj帷ego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej r瘯i na kierownicy oraz nóg na peda豉ch lub podnó磬ach  

art. 33 ust. 3 pkt 2  

50  

99  

 

Naruszenie przez kieruj帷ego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania si pojazdów  

art. 33 ust. 3 pkt 3  

100  

100  

 

Naruszenie przez kieruj帷ego rowerem na przeje寮zie dla rowerzystów zakazu wje盥瘸nia bezpo鈔ednio przed jad帷y pojazd  

art. 33 ust. 4 pkt 1  

150  

101  

 

Naruszenie przez kieruj帷ego rowerem na przeje寮zie dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania si bez uzasadnionej przyczyny  

art. 33 ust. 4 pkt 2  

100  

102  

 

Naruszenie przez kieruj帷ego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika  

art. 33 ust. 5  

50  

103  

 

Naruszenie, przez kieruj帷ego pojazdem zaprz璕owym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni  

art. 34 ust. 5 pkt 2  

100  

104  

 

Naruszenie, przez kieruj帷ego pojazdem zaprz璕owym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem  

art. 34 ust. 5 pkt 3  

100  

105  

 

Naruszenie, przez kieruj帷ego pojazdem zaprz璕owym, zakazu jazdy pojazdami na p這zach bez dzwonków lub grzechotek  

art. 34 ust. 5 pkt 4  

50  

106  

 

Naruszenie przez je寮嬈a lub poganiacza obowi您ku korzystania z okre郵onej drogi lub cz窷ci drogi  

art. 35 ust. 1  

100  

107  

 

P璠zenie zwierz徠 p這chliwych, niesprawnych fizycznie lub niedaj帷ych sob kierowa  

art. 35 ust. 2  

50  

108  

 

P璠zenie zwierz徠 bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwi瞛i  

art. 37 ust. 1  

50  

109  

 

Naruszenie przez poganiacza obowi您ku poruszania si po lewej stronie p璠zonych zwierz徠  

art. 37 ust. 2 pkt 1  

50  

110  

 

Naruszenie przez poganiacza obowi您ku u篡wania, w okresie niedostatecznej widoczno軼i, odpowiedniego o鈍ietlenia  

art. 37 ust. 2 pkt 2  

50  

111  

 

Naruszenie przez poganiacza zakazu p璠zenia zwierz徠 po okre郵onych drogach  

art. 37 ust. 4 pkt 1  

50  

112  

 

Naruszenie przez poganiacza zakazu przep璠zania zwierz徠 w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczn odleg這嗆  

art. 37 ust. 4 pkt 3  

50  

113  

 

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierz徠 na jezdni  

art. 37 ust. 4 pkt 4  

50  

114  

 

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierz皻a wi璚ej ni prawej po這wy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów  

art. 37 ust. 4 pkt 5  

50  

115  

art. 97  

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprz璕owy znajdowa si poza jezdni  

art. 46 ust. 3  

50  

116  

art. 90 lub art. 91  

Pozostawienie pojazdu zaprz璕owego na postoju bez zachowania 鈔odków ostro積o軼i niezb璠nych do unikni璚ia wypadku  

art. 46 ust. 5  

50  

117  

art. 97  

Naruszenie wprowadzonych przez rad powiatu zakazów p璠zenia zwierz徠  

art. 37 ust. 5  

50  

K Autostrady i drogi ekspresowe 

118  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej  

art. 22 ust. 6 pkt 2 

lub pkt 3  

300  

119  

 

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej  

art. 23 ust. 2  

300  

120  

 

Wjazd na autostrad lub drog ekspresow pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie s przeznaczone  

art. 45 ust. 1 pkt 4  

250  

121  

 

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach ni wyznaczone w tym celu  

art. 49 ust. 3  

300  

122  

 

Nieusuni璚ie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu  

art. 49 ust. 3  

300  

123  

 

Niesygnalizowanie lub niew豉軼iwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 

art. 50 ust. 1 pkt 1 

lub ust. 2 pkt 1  

300  

L Zatrzymanie i postój 

124  

art. 90 lub art. 97  

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odleg這軼i widoczny dla innych kieruj帷ych lub powoduje utrudnienie ruchu 

art. 46 ust. 1  

od 100 do 300  

 

 

Zatrzymywanie pojazdu:  

 

 

125  

 

1) na przeje寮zie kolejowym lub tramwajowym, na skrzy穎waniu oraz w odleg這軼i mniejszej ni 10 m od przejazdu lub skrzy穎wania  

art. 49 ust. 1 pkt 1  

300  

126  

 

2) na przej軼iu dla pieszych lub na przeje寮zie dla rowerzystów oraz w odleg這軼i mniejszej ni 10 m przed tym przej軼iem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - tak瞠 za nimi  

art. 49 ust. 1 pkt 2  

od 100 do 300  

127  

 

3) w tunelu, na mo軼ie lub na wiadukcie  

art. 49 ust. 1 pkt 3  

200  

128  

 

4) na jezdni wzd逝 linii ci庵貫j oraz w pobli簑 jej punktów kra鎍owych, je瞠li kieruj帷y pojazdami wielo郵adowymi s zmuszeni do naje盥瘸nia na t lini  

art. 49 ust. 1 pkt 4  

100  

129  

 

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczaj帷ej kraw璠 jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ci庵貫j wyznaczaj帷ej kraw璠 jezdni  

art. 49 ust. 1 pkt 5  

100  

130  

 

6) w odleg這軼i mniejszej ni 10 m od przedniej strony znaku lub sygna逝 drogowego, je瞠li pojazd je zas豉nia  

art. 49 ust. 1 pkt 6  

100  

131  

 

7) przy lewej kraw璠zi jezdni  

art. 49 ust. 1 pkt 7  

100  

132  

 

8) na pasie mi璠zy jezdniami  

art. 49 ust. 1 pkt 8  

100  

133  

 

9) w odleg這軼i mniejszej ni 15 m od s逝pka lub tablicy oznaczaj帷ej przystanek, a na przystanku z zatok - na ca貫j jej d逝go軼i  

art. 49 ust. 1 pkt 9  

100  

134  

 

10) w odleg這軼i mniejszej ni 15 m od punktów kra鎍owych wysepki, je瞠li jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu  

art. 49 ust. 1 pkt 10  

100  

135  

 

11) na drodze dla rowerów  

art. 49 ust. 1 pkt 11  

100  

136  

art. 84, 90 lub 

art. 91  

Brak sygnalizowania lub niew豉軼iwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 

art. 50 ust. 1 pkt 2 

lub ust. 2 pkt 2  

150 

137  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie warunków dopuszczalno軼i zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku  

art. 47  

100  

138  

 

Naruszenie obowi您ku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbli瞠j jej kraw璠zi i równolegle do niej  

art. 46 ust. 2  

100  

139  

 

Naruszenie obowi您ku umieszczania pojazdu (z wyj徠kiem pojazdu zaprz璕owego) poza jezdni w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym  

art. 46 ust. 3  

od 150 do 300  

140  

 

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniaj帷ych wjazd lub wyjazd  

art. 49 ust. 2 pkt 1  

100  

141  

 

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniaj帷ych dost瘼 do innego prawid這wo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu  

art. 49 ust. 2 pkt 2  

100  

142  

 

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do s逝pka wska幡ikowego z jedn kresk  

art. 49 ust. 2 pkt 3  

100  

143  

 

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych ni wyznaczone  

art. 49 ust. 2 pkt 4  

100  

144  

 

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespo逝 pojazdów o dopuszczalnej masie ca趾owitej przekraczaj帷ej 16 ton lub o d逝go軼i przekraczaj帷ej 12 m  

art. 49 ust. 2 pkt 5  

od 200 do 300  

M U篡wanie 鈍iate zewn皻rznych  

145  

art. 88  

Jazda bez wymaganych 鈍iate od zmierzchu do 鈍itu  

art. 51 ust. 1 pkt 1  

200  

146  

 

Jazda bez wymaganych 鈍iate w okresie od dnia 1 pa寮ziernika do ostatniego dnia lutego  

art. 51 ust. 1 pkt 2  

100  

147  

 

Jazda bez wymaganych 鈍iate pojazdami niewyposa穎nymi w 鈍iat豉 mijania  

art. 51 ust. 1 pkt 1 

lub 3 w zw. 

z ust. 6  

50  

148  

 

Jazda bez wymaganych przepisami 鈍iate w tunelu  

art. 51 ust. 1 pkt 3  

100  

149  

 

Jazda bez wymaganych 鈍iate przez kieruj帷ego motocyklem lub motorowerem  

art. 51 ust. 4  

100  

150  

 

Jazda bez wymaganych 鈍iate przez kieruj帷ego pojazdem szynowym  

art. 51 ust. 4  

200  

151  

 

Nieu篡wanie wymaganego o鈍ietlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczno軼i  

art. 52 ust. 1 lub 

ust. 2 lub art. 30 

ust. 2  

od 150 do 300  

152  

art. 90  

Korzystanie ze 鈍iate drogowych w sposób niezgodny z przepisami  

art. 51 ust. 3  

200  

153  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie warunków dopuszczalno軼i u篡wania przednich 鈍iate przeciwmg這wych  

art. 51 ust. 5  

100  

154  

 

U篡wanie „szperacza” podczas jazdy  

art. 52 ust. 3  

100  

N U篡wanie pojazdów w ruchu drogowym  

155  

art. 90 lub art. 97  

Bezpodstawne korzystanie z u豉twie w ruchu drogowym przez kieruj帷ego pojazdem uprzywilejowanym  

art. 53 ust. 2  

300  

156  

art. 97  

U篡wanie pojazdu w sposób zagra瘸j帷y bezpiecze雟twu osoby znajduj帷ej si w poje寮zie lub poza nim  

art. 60 ust. 1 pkt 1  

200  

157  

 

Zakrywanie 鈍iate oraz urz康ze sygnalizacyjnych  

art. 60 ust. 1 pkt 2  

200  

158  

 

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny by widoczne  

 

100  

159  

 

Oddalenie si kieruj帷ego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu  

art. 60 ust. 2 pkt 1  

50  

160  

 

U篡wanie opon z umieszczonymi w nich na trwa貫 elementami przeciw郵izgowymi  

art. 60 ust. 2 pkt 5  

100  

161  

 

U篡wanie 豉鎍uchów przeciw郵izgowych na oponach na drodze niepokrytej 郾iegiem  

art. 60 ust. 3  

100  

162  

art. 90 lub art. 97  

Wje盥瘸nie mi璠zy jad帷e w kolumnie rowery jedno郵adowe  

art. 32 ust. 6  

200  

 

 

Naruszenie przepisów dotycz帷ych przewozu dzieci lub m這dzie篡 przez:  

 

 

163  

art. 97  

1) kieruj帷ego pojazdem przewo膨cym dzieci lub m這dzie  

art. 57 ust. 1  

200  

164  

 

2) oznaczenie pojazdu tablicami informuj帷ymi, 瞠 przewo穎ne s nim dzieci lub m這dzie, w czasie gdy dzieci lub m這dzie nie s przewo穎ne  

art. 57 ust. 3  

50  

165  

art. 90  

3) kieruj帷ego innym pojazdem  

art. 57 ust. 2  

200  

166  

art. 90 lub art. 97  

Naruszenie przepisów dotycz帷ych przewozu osób niepe軟osprawnych przez kieruj帷ego pojazdem przewo膨cym takie osoby 

art. 58 ust. 1  

200  

167  

 

Niezachowanie szczególnej ostro積o軼i przez kieruj帷ego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepe軟osprawnych 

art. 58 ust. 2  

200  

168  

 

Naruszenie przepisów o obowi您ku wysy豉nia przez pojazdy ó速ych sygnaów b造skowych  

art. 54 ust. 1 lub ust. 3  

200  

169  

 

Bezpodstawne u篡wanie ó速ego sygna逝 b造skowego  

art. 54 ust. 4  

100  

170  

art. 97  

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z ty逝 pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczaj帷ych czytelno嗆 tych tablic  

art. 60 ust. 1 pkt 3  

50  

171  

 

U篡wanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powoduj帷y uci捫liwo軼i zwi您ane z nadmiern emisj spalin do 鈔odowiska lub nadmiernym ha豉sem  

art. 60 ust. 2 pkt 2  

do 300  

172  

 

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granic znakiem okre郵aj帷ym pa雟two rejestracji  

art. 59 ust. 2  

100  

173  

 

Umieszczenie na poje寮zie znaku okre郵aj帷ego inne pa雟two ni to, w którym pojazd zosta zarejestrowany  

art. 60 ust. 1 pkt 4  

100  

174  

 

Pozostawienie pracuj帷ego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym  

art. 60 ust. 2 pkt 3  

100  

O Przewóz 豉dunków i ci庵ni璚ie przyczep 

175  

art. 97  

Umieszczenie na poje寮zie 豉dunku w sposób zas豉niaj帷y 鈍iat豉 lub urz康zenia sygnalizacyjne  

art. 61 ust. 2 pkt 4  

200  

176  

 

Umieszczenie na poje寮zie 豉dunku w sposób zas豉niaj帷y tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposa穎ny  

art. 61 ust. 2 pkt 4  

100  

177  

 

Przewo瞠nie 豉dunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niew豉軼iwy sposób  

art. 61 ust. 8 

w zw. z ust. 9  

150  

178  

 

Niezabezpieczenie urz康ze s逝膨cych do mocowania 豉dunku przed rozlu幡ieniem si, swobodnym zwisaniem lub spadni璚iem podczas jazdy  

art. 61 ust. 4  

200  

179  

 

Naruszenie przepisów o przewozie 豉dunków sypkich  

art. 61 ust. 5  

150  

180  

 

Ci庵ni璚ie przyczepy o rzeczywistej masie ca趾owitej wi瘯szej ni dopuszczalna w odniesieniu do okre郵onego rodzaju pojazdu ci庵n帷ego  

art. 62 ust. 1  

od 100 do 300  

P Przewóz osób 

181  

art. 97  

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu  

art. 63 ust. 1  

od 100 do 300  

182  

 

Przewóz osób w liczbie przekraczaj帷ej liczb miejsc okre郵onych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu  

 

100  

183  

 

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach  

art. 63 ust. 3  

100  

184  

 

Naruszenie warunków dopuszczalno軼i przewozu osób samochodem ci篹arowym poza kabin kierowcy  

art. 63 ust. 2  

100  

185  

 

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spo篡wania pokarmów w czasie jazdy  

art. 63 ust. 5  

50  

III. Kieruj帷y 

 

 

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osob niemaj帷:  

art. 87 ust. 1  

 

186  

art. 94 § 1  

1) uprawnie do kierowania pojazdami  

 

500  

187  

 

2) uprawnie wymaganych dla danego rodzaju pojazdu  

 

300  

188  

 

Kierowanie bez uprawnie rowerem lub pojazdem zaprz璕owym  

art. 87 ust. 1 

i ust. 3 pkt 1  

100  

189  

art. 95  

Kierowanie pojazdem przez osob nieposiadaj帷 przy sobie wymaganych dokumentów  

art. 38 

50 za brak ka盥ego z wymaganych dokumentów, nie wi璚ej ni 250  

  IV. Inne wykroczenia 

190  

art. 85 § 1  

Samowolne umieszczanie, usuwanie, w陰czanie, wy陰czanie, zmiana po這瞠nia lub zas豉nianie znaku, sygna逝 drogowego oraz urz康zenia ostrzegawczo-zabezpieczaj帷ego lub kontrolnego  

art. 45 ust. 1 pkt 8  

400  

191  

art. 100 pkt 2  

U篡wanie pojazdu niszcz帷ego nawierzchni drogi  

art. 39 ust. 1 pkt 2 

lub 3 [3]  

300  

192  

art. 96 § 1 pkt 2  

Dopuszczenie przez w豉軼iciela, posiadacza, u篡tkownika lub prowadz帷ego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osob niemaj帷 wymaganych uprawnie  

 

300  

 

 

Dopuszczenie przez w豉軼iciela, posiadacza, u篡tkownika lub prowadz帷ego pojazd:  

 

 

193  

art. 96 § 1 pkt 5  

1) pojazdu dojazdy na drodze publicznej nienale篡cie zaopatrzonego w wymagane urz康zenia lub przyrz康y albo pomimo 瞠 nie nadaj si one do spe軟ienia swojego przeznaczenia 

art. 66  

od 50 do 200  

194  

art. 96 § 1 pkt 4  

2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzaj帷ych dopuszczenie pojazdu do ruchu  

art. 71  

50  

195  

art. 91  

Za鄉iecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej  

art. 45 ust. 1 pkt 9  

od 50 do 200  

196  

art. 97  

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli  

art. 45 ust. 1 pkt 10  

100  

197  

art. 100 pkt 4  

Wypasanie zwierz璚ia gospodarskiego w pasie drogowym  

art. 39 ust. 1 

pkt 10 [3]  

50  

198  

art. 102  

Uchylanie si od obowi您ku utrzymania w nale篡tym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyleg造ch nieruchomo軼i  

art. 30 [3]  

200  

199  

art. 101  

Uchylanie si od obowi您ku oczyszczania i usuwania b這ta, kurzu, 郾iegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodz帷ych przez obszary o zabudowie ci庵貫j lub skupionej poza miastami lub osiedlami 

 

200  

V. Znaki i sygna造 drogowe 

 

art. 90 lub art. 92 § 1  

Niestosowanie si do znaków:  

 

 

200  

 

1) B-3 do B-7 „zakaz wjazdu...”  

§ 18 ust. 1-8 [1]  

250  

201  

 

2) B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...”  

§ 19 [1]  

250  

202  

 

3) C-12 „ruch okr篹ny”  

§ 36 ust. 1 [1]  

250  

203  

 

4) B-15 do B-19 „zakaz wjazdu...”  

§ 20 [1]  

150  

204  

 

5) B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...”  

§ 18 ust. 9-13 [1]  

100  

205  

 

6) B-29 „zakaz u篡wania sygnaów d德i瘯owych” 

§ 24 ust. 1 [1]  

100  

206  

 

7) B-31 „pierwsze雟two dla nadje盥瘸j帷ych z przeciwka”  

§ 25 [1]  

100  

207  

 

8) B-32 „stój - kontrola celna” lub jego odpowiedników  

§ 26 [1]  

200  

208  

 

9) B-35 „zakaz postoju”  

§ 28 ust. 1 [1]  

100  

209  

 

10) B-36 „zakaz zatrzymywania si”  

§ 28 ust. 2 [1]  

100  

210  

 

11) B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...”  

§ 28 ust. 6 [1]  

100  

211  

 

12) B-39 „strefa ograniczonego postoju”  

§ 29 [1]  

100  

212  

 

13) C-1 do C-11 „nakaz jazdy...”  

§ 35 [1]  

250  

213  

 

14) C-13 „droga dla rowerów”  

§ 37 ust. 1 [1]  

100  

214  

 

15) C-14 „pr璠ko嗆 minimalna”  

§ 38 ust. 1 [1]  

100  

215  

 

16) C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materia豉mi niebezpiecznymi”  

§ 41 [1]  

400  

216  

 

17) BT-1 „ograniczenie pr璠ko軼i”  

§ 81 ust. 1 i 2 [1]  

100  

217  

 

18) BT-3 „blokada zwrotnicy”  

§ 81 ust. 3 [1]  

200  

218  

 

19) P-2 „linia pojedyncza ci庵豉”  

§ 86 ust. 3 [1]  

100  

219  

 

20) P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”  

§ 86 ust. 4 [1] 

200  

220  

 

21) P-4 „linia podwójna ci庵豉”  

§ 86 ust. 5 [1]  

200  

221  

 

22) P-7b „linia kraw璠ziowa ci庵豉”  

§ 86 ust. 8 pkt 2 [1]  

100  

222  

 

23) P-17 „linia przystankowa”  

§ 90 ust. 1 [1]  

100  

223  

 

24) C-18 „nakaz u篡wania 豉鎍uchów przeciwpo郵izgowych”  

§ 42 [1]  

200  

224  

 

25) P-21 „powierzchnia wy陰czona”  

§ 90 ust. 5 [1]  

100  

225  

art. 92 § 1  

Niezatrzymanie pojazdu w zwi您ku ze znakiem B-20 „stop”  

§ 21 ust. 1 pkt 1 

lub ust. 2 albo 

ust. 4 [1]  

100  

226  

art. 90 lub art. 92 §1  

Niezatrzymanie pojazdu we w豉軼iwym miejscu w zwi您ku z nadawanym sygna貫m 鈍ietlnym  

§ 99 [1] 

§ 102 ust. 4 [1] 

§ 107 [1]  

100  

 

 

Naruszenie postanowie wynikaj帷ych ze znaków:  

 

 

227  

art. 90 lub art. 97  

1) D-11 „pocz徠ek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS”  

art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 49 ust. 1  

lub 2 [1] 

§ 91 ust. 1 [1]  

100  

228  

 

2) D-13 „pocz徠ek pasa ruchu powolnego”  

art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 49 

ust. 3 [1]  

100  

229  

 

3) D-18 lub D-18a „parking...”  

art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 52 

ust. 1 - 3 lub 

ust. 4 [1]  

100  

230  

 

4) D-19 „postój taksówek”  

art. 45 ust. 1 pkt 4  

w zw. z § 53 [1]  

100  

231  

 

5) F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a, P-8b lub P-8c „strza趾a kierunkowa...”  

art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 72 lub 

§ 87 ust. 1 i 2 [1]  

250  

232  

 

6) BT-4 „stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie”  

art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 81 

ust. 4 [1]  

200  

233  

 

7) P-18 „stanowisko postojowe”  

art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 90 

ust. 2 [1]  

50  

234  

 

8) P-20 „koperta”  

art. 45 ust. 1 pkt 4 

w zw. z § 90 

ust. 4 [1]  

100  

 

art. 90 lub art. 92 § 1  

Niestosowanie si do sygnaów 鈍ietlnych przez:  

 

 

235  

 

1) wej軼ie na przej軼ie dla pieszych, je瞠li sygnalizator S-5 nadaje sygna czerwony  

§ 98 ust. 2 pkt 2 [1]  

250  

236  

 

2) kieruj帷ego kolumn pieszych, je寮嬈a lub poganiacza 

§ 100 [1] 

250  

 

* Powo豉ne w kolumnie 4 bez bli窺zego okre郵enia przepisy oznaczaj przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).
[1] Rozporz康zenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn皻rznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnaów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).
[2] Rozporz康zenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240).
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).Polecamy:prawo jazdy


Strona g堯wna
Polecamy:
polska wersja serwisu prawa jazdy english version die Deutsche Version
Aktualno軼i:
Prawo jazdy - zmiany w przepisach:
W czerwcu wejd w 篡cie zmiany przepis闚 dotycz帷ych prawa jazdy. Najwi瘯sza nowo嗆 polega na tym, 瞠 tak zwani m這dzi kierowcy, czyli ci co maj prawo jazdy mniej ni 2     >> wi璚ej

Dobry moment na zapisanie si na kurs:
Po wprowadzeniu nowych przepis闚 19 stycznia 2013 roku, szko造 nauki jazdy 鈍iec pustkami. Nie do嗆, 瞠 kursanci s zdezorientowani je郵i chodzi o egzamin teoretyczny, t     >> wi璚ej

Ciekawe linki
Prawo jazdy Krak闚serwis por闚nuj帷y szko造 nauki jazdy oraz przedstawiaj帷y wiele ciekawych rzeczy na temat prawa jazdy
Prawo jazdy Poznainformacje i porady na temat kurs闚 oraz procedury uzyskania dokumentu prawa jazdy
statystyka     wszelkie prawa zastrze穎ne - Prawo jazdy Bia造stok